................................

Saturday, November 7, 2009

STU 338

Definisi kaunseling : proses pembelajaran apabila seseorang individu itu belajar tentang dirinya sendiri, tentang hubungan antara perseorangan dan tentang tingkah laku yang dapat memajukan perkembangan peribadi mereka sendiri.

@

Proses singkat interpersonal dan berdasarkan teori membnatu individu yang sihat secara psikologi untuk menyelesaikan masalah2 perkembangan dan keadaan berdasarkan piawaian etika dan undang2 melalui peringkat2 berlainan drp initiation hingga termination.

Matlamat kaunseling :

  1. Menyediakan perubahan tingkah laku
  2. membantu membuat keputusan
  3. membentuk kemahiran daya tindak
  4. mempercepat seseorangmenjadi rasional
  5. mengajar klien untuk bertanggungjawab ke atas dirinya
  6. memperbaiki imej yang negatif
  7. memperbaiki hubungan
Menurut Good (1945) kauseling merupakan bantuan dalam menyelesaikan masalah peribadi seseorang yang dilakukan oleh pembantu yang benar2 berpengetahuan + berkebolehan sehinggalah seseorang itu boleh membuat keputusannya sendiri dengan baik.


kesimpulan definisinya : kauseling bertujuan membantu manusia memahami dirinya serta melihat potensi dirinya ke arah mencapai matlamat kesejahteraan hidupnya.

No comments: